OSiR Kraków

Ośrodek Szkolenia jest placówką kształcenia ustawicznego i realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez co podlega Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty


Szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych

Szkolenia dla administratorów i spółdzielni mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z norm i wymagań dla producentów wyrobów budowlanych

Szkolenia dla przemysłu naftowego

Szkolenia BHP typowe i specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Szkolenia miękkie


Oferowane szkolenia realizujemy:

Usługi edukacyjne świadczenie w formie:

  • instruktażu,
  • samokształcenia kierowanego,
  • seminarium,
  • kursokonferencji,
  • kursu.

Prowadzimy usługę tłumaczenia uzyskanych dokumentów na język:

  • angielski
  • niemiecki