OSiR Poznań

SITPNiG – Oddział w Poznaniu  w ramach swojej działalności statutowej prowadzi kursy oraz egzaminy dla:

  • monterów (zgrzewaczy) dot.  technologii łączenia rurociągów z polietylenu (PE) metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego
  •  dla dozoru technicznego (projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru)
więcej informacji o kursach
  • Projektowania, budowy i eksploatacji  gazociągów   polietylenowych
  • Instalacji ze stali i miedzi oraz  urządzeń gazowych 
  • Projektowania, budowy i eksploatacji stacji redukcyjnych 
  • Zasady bhp i ppoż dla sieci gazowych ( gazociągi, stacje redukcyjne, pomiarowe, tłocznie, mieszalnie, nawanialnie)  
  • Projektowania, budowy i użytkowania gazociągów   stalowych
  • Projektowania, budowy i użytkowania stacji  pomiarowych
  • Wybrane zagadnienia z gazownictwa (wg propozycji Zlecających  przeprowadzenie kursu)

więcej informacji o kursach