Rzeczoznawstwo

 

 Rzeczoznawstwo to statutowa działalność świadczona przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa na rzecz osób prywatnych jak i firm z sektora przemysłu naftowego, gazowniczego i górniczego. W ramach tej działalności realizujemy usługi w zakresie

  • doradztwa i porad technicznych,
  • wykonania ekspertyz i opinii,
  • prowadzenia konsultacji i orzecznictwa technicznego,
  • prac projektowych,
  • pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
  • opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń,
  • prowadzenia instalacji, rozruchu i obsługi urządzeń.

Do każdego realizowane przez nas zlecenia dobierana jest kadra rzeczoznawców, ekspertów z danej dziedziny, co pozwala na profesjonalne i rzetelne opracowanie z naszej strony zleconej nam dokumentacji czy tez opracowań.

 

Lista wybranych zrealizowanych tematów rzeczoznawczych - Kraków

Lista wybranych zrealizowanych tematów rzeczoznawczych - Poznań

 

Informacje dla ubiegających się się o wpisanie na listę Rzeczoznawców SITPNiG

Niezbędne informacje

Wniosek o wpisanie na listę Rzeczoznawców SITPNiG

Kwestionariusz osobowy