Szkolenia BHP typowe i specjalistyczne


Oferujemy Państwu następujące szkolenia okresowe:
 • robotnicze 
 • administracyjno-biurowe 
 • dla osób kierujących pracownikami 
 • dla pracodawców  
 • dla pracodawców wykonujących czynności służb BHP  
    
   
Ponadto w swojej ofercie posiadamy szkolenia BHP dla wytypowanych grup zawodowych: 
   
 1. Szkolenie BHP dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV   
    
 2. Szkolenie BHP dla pracowników na stanowisku dozoru wyższego i niższego oraz elektromonterów do 1kV   
    
 3. Szkolenie z zakresu bezpiecznych zasad obsługi aparatów powietrznych   
     
 4. Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi butli gazowych   
     
 5. Szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku mechanik maszynista wiertni   


W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
  

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i P.POŻ.
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
 • doradztwo w zakresie BHP i P.POŻ.
 • prowadzenie dokumentacji BHP i P.POŻ.
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • instrukcje stanowiskowe
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP związanych z BHP
 • kompleksową obsługę firm


Szkolenia BHP specjalistyczne
 • Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi urzadzeń i instalacji z gazami medycznymi wraz z osprzętem dla personelu medycznego.