Szkolenia w zakresie uprawnień energetycznych

Naszą misją jest przekazanie praktycznych i wartościowych informacji osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy szkoleń energetycznych mają szansę zdobyć szeroką wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie grup elektrycznej, cieplnej oraz gazowej.

Szkolenia mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób, które będą zajmować się wykonywaniem prac na stanowiskach dozoru i eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

Szkolenia zostały podzielone na trzy zakresy:

  1. GRUPA I - elektryczne przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
     
  2. GRUPA II - energetyczne przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
     
  3. GRUPA III - gazowe przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.