Szkolenia miękkie

 1. „Twórczy trening - świeże spojrzenie na wyzwanie w praktyce zawodowej”   
     
  Trening twórczości i kreatywnego rozwiązywania zarówno problemów, jak i konfliktów to nie tylko profesjonalne ćwiczenie, ale też często gotowe rozwiązania i umiejętność wykorzystania ich w praktyce zawodowej. Trening ten przeznaczony jest kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla prze która stoją nowe wyzwania i kierunki działania w gospodarce wolnorynkowej. Twórcze treningi prowadzone są przez specjalistów w zakresie psychologii z uwzględnieniem realiów współczesnego podejścia do zarządzania i pozwalają na pozbycie się barier i otwarcie na nowości, zmiany i wiedzę.   
     
 2. „Treningi w zakresie poprawy efektywności pracy – satysfakcja w zespole”   
       
  Trening zarządzania poprawy efektywności pracy daje uczestnikom poczucie możliwość spojrzenia na możliwości poprawy efektywności pracy, szczególnie w zespołach osobowych. Podczas treningu zaprezentowane zostaną skuteczne metody poprawy organizacji czasu pracy i relacji interpersonalnych w zespołach. Efektem treningu może być skrócenie czasu potrzebnego do wykonania zadania przy równoczesnym wzroście efektywności pracy jako skuteczny sposób na realizację postawionych przez zespół celów. Trening prowadzony jest przez doświadczonych trenerów posiadających wysokie kompetencje w zakresie organizacji czasu pracy.    
      
 3. „Treningi z metod kreatywnego budowania zespołu – Team building”   
      
  Trening budowania zespołu i grup zawodowych sprawdzi się idealnie, zarówno dla już istniejących zespołów, jak i tych dopiero nowo tworzonych zespołów. W istniejących grupach zawodowych pomoże zlikwidować powstające konflikty i nada nowego spojrzenia i motywacji do działania. Nowo powstającym grupom i zespołom pozwoli szybko i pozytywnie się zintegrować co znacząco może wpłynąć na efektywność pracy i podejmowanie nowych wyzwań zawodowych.   
     
 4. Lean management - czyli Twoja firma na zdrowej i racjonalnej diecie”    
      
  Lean Management jest metodą, która może być skutecznie stosowana nie tylko w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym,  ale może być wprowadzony w każdej firmie – niezależnie od branży i specjalizacji, także w różnego typu organizacjach, instytucjach państwowych oraz placówkach medycznych. Metoda ta ma na celu ciągłe doskonalenie i koncentracja na wartości dodanej dla klienta, efektywne wykorzystywanie czasu pracy, eliminację problemów powtarzalnych, takich jak tworzenie zbędnych zapasów, nadmierne zużycie energii i innych mediów. Trening pozwoli na nowe spojrzenie na zarządzanie firma i konsekwentne ich wprowadzanie co przyczyni się do poprawności działania firm na wolnym rynku.