Szkolenia z norm i wymagań dla producentów wyrobów budowlanych

 1. Nowe uregulowania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów budowlanych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305.
   
 2. Wyroby budowlane – Zakładowa Kontrola Produkcji. Wymagania Unii Europejskiej dla oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE i wprowadzania na rynek wspólny rynek oraz na rynki Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy. 
   
 3. Ocena zgodności konstrukcji stalowych i aluminiowych dla oznakowania znakiem CE zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN 1090-1, 2 i 3 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”. 
   
 4. Nowoczesne systemy kominowe stalowe i ceramiczne. Wymagania norm zharmonizowanych dla oznakowania znakiem CE. 
   
 5. Współczesne techniki kominowe w świetle wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady europy nr 305/2011 i przedmiotowych norm zharmonizowanych.