Szkolenia z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji

 1. Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Podejście procesowe, wdrażanie, stałe doskonalenie i nadzór.
   
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001 i przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.
   
 3. System Zarządzania Jakością dla ośrodków i instytucji edukacyjnych prowadzących szeroko rozumiana działalność szkoleniową zgodnie z wymaganiami normy ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne w edukacji nieformalnej i szkoleniach – podstawowe wymagania dla dostawców usług. 
    
 4. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych realizowane w trybie 8- lub 16- godzinnym. 
   
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001 i przepisów prawnych obowiązujących w Polsce