Rzeczoznawstwo - Poznań

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Oddział w Poznaniu prowadzi swoją działalność od 1983 roku generalnie w zakresie gazownictwa,wykonując projekty budowlane takie jak:

- projekty sieci gazowej

- projekty instalacji gazowych

- projekty stacji redukcyjno-pomiarowych

- programy gazyfikacji miejscowości

Prowadzimy także nadzory inwestorskie i autorskie,a także wykonujemy ekspertyzy i opinie z zakresu gazownictwa.


W sprawach zleceń należy kontaktować się z Ośrodkiem Szkolenia i Rzeczoznawcstwa

Oddział w Poznaniu
ul.Grobla 15, 61-859 Poznań

lub telefonicznie z kol. Anielą Modrowską
tel. 601-561-446 lub 61 854-56-42
aniela.modrowska@gmail.pl