Czyste powietrze w naszym regionie

 

Jak dbać o czyste powietrze w naszym regionie.

Walka ze smogiem na poziomie gmin, miast i powiatów województwa małopolskiego.

 

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wraz z pracownikami naukowymi uczelni wyższych miasta Krakowa organizuje cykl szkoleń skierowanych do prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów oraz do pracowników samorządowych województwa małopolskiego, w zakresie przedstawienia działań mających na celu poprawę jakości powietrza i praktycznej walki ze smogiem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • zjawisko występowania smogu w okresie jesienno-zimowym,
 • zagrożenie substancjami toksycznymi zawartymi w smogu i ich wpływ na zdrowie człowieka,
 • kierunki poprawy jakości powietrza:
  • poprzez stosowanie ekologicznych źródeł energii,
  • praktyczne możliwości wykorzystania obecnej techniki i technologii dla poprawy jakości powietrza na gmin, miast i powiatów,
  • zastosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych o niskiej emisji,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej w lokalnych społecznościach.

Podczas szkolenia wykładowcy o dużym doświadczeniu zawodowym zaprezentują zagrożenia oraz kierunki poprawy, z uwzględnieniem praktycznych metod, które mogą być wdrożone na poziomie lokalnym. Szkolenie może stanowić podstawę do opracowania lokalnych programów poprawy ochrony powietrza i walki ze smogiem.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa 200,00 PLN brutto za osobę.

Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną lub pocztową na karcie zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2019r.

Szkolenia organizowane będą w grupach 10-15-sto osobowych, o decyzji uczestniczenia w danym panelu szkoleniowym decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz