Szkolenia dla przemysłu naftowego i gazowniczego

 1. Szkolenie z zakresu pomiaru gęstości paliw i pobierania próbek produktów naftowych
     
 2. Szkolenie z zakresu pobierania próbek paliw gazowych    
    
 3. Szkolenie z zakresu zapewnienia jakości paliw podczas transportu, rozładunku oraz magazynowania
    
 4. Szkolenie z zakresu wykorzystania technik spektroskopii w podczerwieni do celów oceny stopnia degeneracji olejów smarowych w eksploatacji 
   
 5. Szkolenie z zakresu tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG  
      
 6. Szkolenie z techniki smarowniczej i kontroli jakości w procesie produkcyjnym środków smarnych 
   
 7.  Szkolenie z zakresu skroplonego gazu ziemnego