Uprawnienia energetyczne

Kursy z Grupy II dedykowane są dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się eksploatacją urządzeń wytwarzających ciepło, lub też chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Nasze szkolenia energetyczne pomogą Państwu odpowiednio przygotować się do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie pozwoli wam na zdobycie uprawnień w zakresie obsługi, serwisu, montażu czy prac kontrolno-pomiarowych urządzeń cieplnych.

W trakcie szkolenia na uprawnienia energetyczne omawiamy z uczestnikami takie kwestie jak: ogólne przepisy prawa, obowiązki osób pracujących przy eksploatacji i dozorze urządzeń ciepłowniczych, odpowiednia organizacja pracy przy urządzeniach Gr II, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa przy instalacjach i sieciach cieplnych.

Jeśli myślisz o pozytywnym zaliczeniu egzaminu, to zapisz się na nasz kurs!

 

Prowadzimy usługę tłumaczenia uzyskanych dokumentów na język:

  • angielski
  • niemiecki