KURS ZGRZEWANIA GORĄCYM NARZĘDZIEM I ZGRZEWANIA ELEKTROPOROWEGO RUR PE

KURS ZGRZEWANIA GORĄCYM NARZĘDZIEM I ZGRZEWANIA ELEKTROPOROWEGO RUR PE

11-01-2019

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG Oddział w Łodzi  uzyskał certyfikaty UDT odnośnie przeprowadzania szkoleń i egzaminowania spawaczy w zakresie  zgrzewania  gorącym narzędziem  i zgrzewania elektrooporowego rur z PE zgodnie z Normą PN-EN 13067 w grupie 3PE i podgrupach 3,4; 3,6 oraz 3,8

Oddział w Łodzi prowadzi szkolenia w n/w zakresie oraz egzaminy kontrolne. Uczestnicy otrzymują Świadectwa kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Ceny szkoleń w grupach egzaminacyjnych minimum 10 osób;

- kurs zgrzewacza rur z PE + egzamin kwalifikacyjny - 1750,00 zł.

- egzamin kwalifikacyjny zgrzewacza rur PE - 1360,00 zł.

Termin ważności w/w uprawnień – 2 lata.

 

W grupach poniżej 10 osób,  ceny wzrastają minimalnie z uwagi na koszty indywidualnych badań króćców kontrolnych i ustalane są bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu.

Oddział prowadzi również szkolenia i egzaminy kontrolne w zakresie:

- nadzoru zgrzewania rur z PE - 500,00 zł.

- egzamin kwalifikacyjny nadzoru zgrzewania  rur z PE - 350,00 zł.

Termin ważności w/w uprawnień – 3 lata.

 

Zgłoszenia kierować  prosimy na adresy mailowe:    

lodz@sitpnig.pl ;       

ryszard.zemrak@gmail.com; 

jurekzabicki@wp.pl  

lub telefonicznie;   

501 629 780 lub 603 940 427

 

Najbliższy termin szkolenia:   26.01.2019 r. do 02.02.2019 r.

Najbliższy termin egzaminów kwalifikacyjnych:  02.02.2019 r.